Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Polecamy

Wybierz WIORiN

Ostatnie zmiany na stronie:

  1. Opublikowano zaktualizowane metodyki IP jabłek i borówki wysokiej
  2. Wykaz produktów podlegających tymczasowemu zawieszeniu w imporcie do Algierii 
  3. Dodano informację o wynikach oceny polowej plantacji nasiennych w 2017 r.
  4. Dodano przepisy fitosanitarne Kamerunu
  5. Ukazała się zmiana do rozporządzenia w sprawie stawek dotacji przedmiotowych
  6. Zaktualizowano wykaz ekologicznego materiału siewnego oraz wykaz dostawców tego materiału
Zgłoś błąd