Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Polecamy

Wybierz WIORiN

Ostatnie zmiany na stronie:

  1. Dodano przepisy fitosanitarne Iranu
  2. Opublikowano zaktualizowane metodyki IP jabłek i borówki wysokiej
  3. Wykaz produktów podlegających tymczasowemu zawieszeniu w imporcie do Algierii 
  4. Dodano informację o wynikach oceny polowej plantacji nasiennych w 2017 r.
  5. Dodano przepisy fitosanitarne Kamerunu
  6. Ukazała się zmiana do rozporządzenia w sprawie stawek dotacji przedmiotowych
Zgłoś błąd