10 Lutego 2016

Xylella fastidiosa


W związku ze stwierdzeniem w niektórych państwach Unii Europejskiej bakterii Xylella fastidiosa, Komisja Europejska wprowadziła określone środki fitosanitarne zapobiegające jej wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się w Unii Europejskiej.
Więcej
25 Maja 2015

Ralstonia solanacearum


Ralstonia solanacearum jest patogeniczną bakterią porażającą ponad 200 gatunków roślin należących do 50 rodzin. Gatunek Ralstonia solanacearum obejmuje formy o bardzo zróżnicowanej biologii i różnym zasięgu roślin żywicielskich.
Więcej